Algemene Voorwaarden

Facturatie en betaling

Facturatie vindt plaats bij aanvang van de opdracht. De factuur dient binnen 14 dagen na de facturatiedatum te worden voldaan.

Annulering

Onder annulering verstaan we het afzeggen van een afspraak voor coaching. Daarbij wordt het volgende uitgangspunt gehanteerd:

  • Afgesproken data voor coaching kan opdrachtgever tot 10 werkdagen vooraf kosteloos annuleren
  • Bij annulering binnen 10 werkdagen brengen wij 50% van het geldende tarief in rekening
  • Bij annulering binnen 24 uur brengen wij 100% van het geldende tarief in rekening

 Klachtenprocedure

  1. BestovU vindt tevreden klanten heel belangrijk. Indien er bij de uitvoering van een opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de klant verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen twee weken na beƫindiging van de opdracht, in te dienen bij tanja@bestovu.com.
  2. BestovU bevestigt binnen een week ontvangst van de klacht aan de indiener.
  3. De afhandeling van de klacht zal in eerste instantie worden gedaan door eigenaar van BestovU.
  4. Deze zal binnen drie weken na ontvangst een adequate reactie geven.
  5. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, kan klant zich wenden tot een onafhankelijke derde.

Heb je nog vragen over bovenstaande? Neem dan contact op!

BestovU, Tanja Oldenhof

Piet Heinstraat 15, 1215 KX, Hilversum

+31 6 42129249 tanja@bestovu.com